top of page

2019.gada saimnieciskās darbības rezultāti ļauj lidostai “Rīga” saglabāt stabilitāti Covid krīzē

2019.gads ir bijis veiksmīgākais saimnieciskās darbības gads lidostas „Rīga” vēsturē, neto apgrozījumam pieaugot par 7% un sasniedzot 64,9 miljonus eiro.


Ieņēmumi no lidostas sniegtajiem aviācijas pakalpojumiem pārskata gadā bija 40,8 miljoni eiro - par 7% vairāk nekā gadu iepriekš. Savukārt no neaviācijas pakalpojumiem lidosta pārskata gadā guva ieņēmumus 24,1 miljona eiro apmērā, un tie, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir palielinājušies par 6%. Lidostas peļņa 2019.gadā sasniedza 22,1 miljonu eiro.


Lidostas “Rīga” valdes priekšsēdētāja Laila Odiņa norāda: "2019.gadā sasniegtie vēsturiski labākie saimnieciskās darbības rezultāti, izlēmīgi ieviestie striktie izdevumu samazināšanas pasākumi un valsts piešķirtais atbalsts, kuru saņemsim vasaras otrajā pusē pēc saskaņojuma ar Eiropas Komisiju, ļauj uzņēmumam pašlaik, kad COVID-19 izplatības dēļ aviācijas nozare piedzīvo nebijušu krīzi un lidostas saimnieciskā darbība ir gandrīz pilnībā apturēta, saglabāt stabilitāti, nodrošināt operacionālo darbību ārkārtas apstākļos un gatavoties darbības atsākšanai, tiklīdz noteiktie ierobežojumi tiks atcelti.”

“Apzinoties lidostas nozīmi Latvijas tautsaimniecībai, mūsu uzdevums ir ne tikai pārdzīvot šo krīzi, bet iziet no tās konkurētspējīgiem un gataviem jaunam attīstības posmam, lai nodrošinātu darbavietas un ieņēmumus valsts budžetam. Tāpēc svarīgi, ka valdības piešķirtais atbalsts ļaus turpināt lidostas nākotnes izaugsmei būtiskākos investīciju projektus, tādejādi vairojot uzņēmuma konkurences priekšrocības,” uzsver Laila Odiņa.


Lidosta “Rīga” joprojām ir lielākais aviācijas pasažieru un kravu apkalpošanas centrs Baltijas valstīs, 2019.gadā apkalpojot 44% pasažieru un lidojumu, kā arī gandrīz pusi no kopējā kravu apjoma. 2019.gadā lidosta apkalpoja rekordskaitu – 7,8 miljonus pasažieru, ar ceļotāju skaita pieaugumu par 11% kļūstot par vienu no straujāk augošajām Eiropas lidostām. Pērn lidostā “Rīga” apkalpoti 87 tūkstoši gaisa kuģu - par 4% vairāk nekā gadu iepriekš.


2019.gada vasaras lidojumu sezonā lidosta “Rīga” savienoja Baltijas valstis ar lielāko tiešo galamērķu skaitu vēsturē – no Rīgas varēja doties uz 106 galamērķiem Eiropā, Āzijā un citviet pasaulē.


Lai atbalstītu lidostas darbību ārkārtējās situācijas apstākļos, valdība ir nolēmusi palielināt uzņēmuma pamatkapitālu par 49,9 miljoniem eiro un atcelt dividenžu maksājumu par iepriekšējo gadu 4,51 miljona eiro apjomā. Šis atbalsts par kopējo summu 54,4 miljoni eiro ir paredzēts konkrētiem mērķiem – lai uzturētu lidostas infrastruktūru un operatīvo darbību ārkārtējās situācijas laikā un turpinātu tos investīciju projektus, kuros lidosta jau ir uzņēmusies konkrētas saistības vai kuri nepieciešami lidostas operatīvajai darbībai.


Avots: Lidosta "Rīga"

98 views0 comments

Comments


bottom of page