top of page

Atklāta vēstule par Covid-19 krīzi aviācijas nozarē

Šī gada 21.08.2020 esam nosūtījuši Latvijas valdībai atklātu vēstuli par Covid-19 krīzi aviācijas nozarē.


Jau 23.03.2020 esam informējuši valdību (vēstule Nr.074/2020), ka Latvijas aviācijas ekosistēmā kopumā atrodas 18 nozares (skatīt pielikumā), kuru darbība un finansiālā veiktspēja ir ietekmēta dēļ Covid-19 krīzes. Esam gandarīti, ka valsts kā gādīgs un rūpīgs saimnieks ir radis iespēju nodrošināt valsts kapitālsabiedrību darbības nepārtrauktību, veicot atbilstošus finanšu ieguldījumus, kā arī būtisku pozitīvu ietekmi Covid-19 krīzes sākuma posmā uzņēmumiem ir devis operatīvi sniegtais dīkstāves pabalsts. Tomēr, aviācijas nozares ekosistēma nevar efektīvi pastāvēt un darboties bez privātajā sektorā strādājošiem uzņēmumiem un to sniegtajiem pakalpojumiem.


Biedrība “Latvijas Aviācijas Asociācija” (turpmāk tekstā – Asociācija) ir veikusi nozares uzņēmumu aptauju, un šī pētījuma viena no būtiskākajām atziņām ir tas, ka teju visi aviācijas nozares uzņēmumi, kuru darbība ir saistīta ar pasažieru apkalpošanu un gaisa kuģu apgādi, darbojas ar operacionāliem zaudējumiem. Tas ir, uzņēmumu faktiskie ikdienas izdevumi pārsniedz ieņēmumus no sniegtajiem pakalpojumiem. Kopumā tas ietekmē vairāk kā pusi no privātajā sektorā strādājošajiem aviācijas nozares uzņēmumiem ar kopējo apgrozījumu virs 300 miljoniem EUR (2019. gada dati) un vairāk kā 1 300 labi atalgotiem darbiniekiem. Ņemot vērā šo aviācijas uzņēmumu neatņemamu sastāvdaļu aviācijas piegāžu ķēdē, to saimnieciskās darbības ierobežošana vai pārtraukšana atstās viennozīmīgi negatīvu saimnieciskās darbības ietekmi uz Latvijas valstij piederošajiem aviācijas nozares uzņēmumiem – AS “Air Baltic Corporation”, VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” un VAS “Latvijas Gaisa satiksme”. Šo uzņēmumu kopējais neto apgrozījums 2019. gadā sasniedza 0,6 miljardus EUR un darbinieku skaits 3 500 strādājošo.


Tā rezultātā, lai arī šī gada 12. martā izsludinātā ārkārtējā situācija valstī ir izbeigta un krīzes skarto uzņēmumu dīkstāves pabalsta izmaksas vairs nav pieejamas, aviācijas nozarē strādājošiem uzņēmumiem krīze joprojām turpinās pilnā mērā, kas rada pamatotas bažas par šo uzņēmumu spēju turpināt darbu esošajos neskaidrības apstākļos. Vairāki uzņēmumi, ja netiks rastas atbilstošas valsts atbalsta iespējas, jau tuvākajā laikā no jauna gatavojas uzsākt kolektīvās atlaišanas, kā arī izsver iespējas pārtraukt darbu Latvijas teritorijā vai arī uzsākt maksātnespējas procesu. Atbilstoši Asociācijas veiktajām aplēsēm, tuvāko trīs mēnešu laikā varētu tikt atlaisti līdz pat 600 augsti kvalificēti nozares darbinieki, kas sastāda ap 20% no visiem aviācijas privātajā sektorā strādājošiem darbiniekiem. Šī apstākļa ignorēšana un vispārīga vilcināšanās ar speciālu atbalstu aviācijas nozares uzņēmējiem un to darbiniekiem, līdzīgi kā tas tika izdarīts tūrisma un viesmīlības nozarē, var radīt negatīvas sekas nozares spējai atjaunoties pēckrīzes apstākļos.


Tāpat, vēršam Jūsu uzmanību, ka Igaunijas valdība šo otrdien notikušajā Ministru kabineta sēdē nolēma atļaut Covid-19 testēšanu personām, kas ieceļo valstī. Šo testu veikšana var aizstāt 14 dienu karantīnas nosacījumu. Tāpat, Latvija ir noteikusi striktākus gaisa satiksmes ierobežojumus, salīdzinot arī ar Lietuvā noteikto. Īpašu neizpratni rada apstāklis, ka, salīdzinot ar autotransporta kustību un jūras satiksmi starp valstīm, tieši gaisa transports tiek pakļauts nesamērīgām kontroles, birokrātijas un ierobežojumu prasībām, kā rezultātā gaisa satiksmei noteiktie ierobežojumi faktiski nesasniedz savu mērķi, kaitē nozares darbam un ir viegli apejami.


Šī gada 2.jūnijā Latvijas ārlietu ministrs E. Rinkēvičs, Tallinā tiekoties ar Polijas un Baltijas valstu ārlietu ministriem, ir akcentējis nepieciešamību turpināt ciešu koordināciju Covid-19 ierobežojošo pasākumu atcelšanā Baltijas reģionā. Diemžēl, faktiskās koordinācijas trūkums un dažādi īstenotie ceļošanas ierobežojumi un Covid-19 testēšanas nosacījumi rada neatgriezeniskus zaudējumus Latvijas aviācijas nozarei un valsts ekonomikai kopumā. Pēc būtības tas nozīmē, ka galvenos labumus no Latvijas valdības ieguldījumiem nacionālajā aviosabiedrībā airBaltic saņem Lietuvas un Igaunijas iedzīvotāji, savukārt Rīgas lidostā joprojām tiek ierobežota aviosatiksme, kas var rezultēties ar neatgriezenisku pasažieru pārvadājumu tirgus pārdali par labu mūsu kaimiņvalstīm.


Lai novēstu aviācijas nozares uzņēmumu maksātnespēju, kvalificētu darbinieku tūlītēju masveida atlaišanu un izvairītos no iespējamām tiesvedībām par nevienlīdzīgu pieeju valsts atbalsta pasākumiem, atkārtoti lūdzam:


1. Pārskatīt ieviesto lidojumu aizliegšanas metodoloģiju un atbilstoši Baltijas valstīs pieņemtai praksei paplašināt atļauto lidojumu galamērķu skaitu.

2. Noteikt, ka 14 dienu karantīnas nosacījums ieceļojošiem pasažieriem var tikt aizstāts ar testēšanu, tai skaitā, nodrošinot viegli pieejamu Covid-19 testēšanu Rīgas lidostā.

3. Sadarbībā ar aviācijas nozares ekspertiem un uzņēmumu pārstāvjiem izstrādāt speciālu valsts atbalsta programmu, kas būtu piemērojama visiem aviācijas nozarē strādājošajiem darbiniekiem un privātā sektora aviācijas komersantiem.Aviācijas nozares darbības saglabāšanai kritiski svarīgo nozaru saraksts, kuras būtiski ir skārusi Covid-2019 krīze atbilstoši NACE 2.0 klasifikatoram


33.16 Lidaparātu un kosmosa kuģu remonts un apkope

52.23 Aviotransporta palīgdarbības

51.10 Pasažieru aviopārvadājumi

51.21 Kravu aviopārvadājumi

56.10 Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi

56.29 Cita veida ēdināšanas pakalpojumi

46.71 Degvielas, cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā un līdzīgu produktu vairumtirdzniecība

47.11 Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku

52.10 Uzglabāšana un noliktavu saimniecība

52.29 Pārējās transporta palīgdarbības

53.20 Citas pasta un kurjeru darbības

68.20 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana

71.12 Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas

72.19 Pārējo pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs

78.10 Nodarbinātības aģentūru darbība

81.29 Cita veida tīrīšanas darbības

85.53 Transportlīdzekļu vadītāju apmācība

85.59 Citur neklasificēta izglītība


Avots: Biedrība "Latvijas Aviācijas Asociācija"1,701 views0 comments

Comments


bottom of page