top of page

Aviācijas foruma zinātniskā konference tiks veltīta nozares ilgtspējīgas attīstības jautājumiem

Latvijas Aviācijas Asociācija kopā ar Rīgas Tehnisko universitāti, Transporta un sakaru institūtu un Rīgas Aeronavigācijas institūtu ir apņēmusies veicināt Latvijas aviācijas inovatīvās pētniecības attīstību, organizējot ikgadēju aviācijas nozarei veltītu zinātnisko konferenci. To apliecina šī gada 10.janvārī parakstītais sadarbības līgums, kurā puses apņemas veicināt Latvijas aviācijas inovatīvās pētniecības attīstību un viedokļu līderību Eiropas aviācijā.

Rīgas Aviācijas foruma zinātniskā konference 2020. gada 21. maijā norisināsies pirmo reizi. Konferences organizatori, sadarbojoties ar tās galveno atbalstītāju airBaltic, šogad par konferences vadmotīvu izvirzījuši aviācijas ilgtspējīgas attīstības jautājumus.


Rīgas Aviācijas foruma zīmols jau ir ieguvis starptautisku atpazīstamību. Mūsu turpmākais izaicinājums ir veicināt jaunu, ar aviācijas nozari saistītu promocijas darbu izstrādi Latvijā. Zinātniskās konferences organizēšana kopā ar biznesa forumu ir lieliska iespēja jaunajiem zinātniekiem un mācībspēkiem satikties ar vadošajiem nozares uzņēmējiem un dalīties ar idejām, kam vajadzētu veicināt inovatīvu projektu īstenošanu un atbalstīt Latvijas aviācijas konkurētspēju globālajā tirgū,” komentējot sadarbības līguma parakstīšanu, vērtē Latvijas Aviācijas Asociācijas valdes loceklis Artūrs Kokars.


airBaltic kā Baltijas reģiona vadošā lidsabiedrība iestājas par ilgtspējīgu aviācijas nozares attīstību. Mēs esam gandarīti, ka Latvijā tiek gatavots nozīmīgs skaits profesionāļu, kas ar savu intelektuālo pienesumu globālo aviācijas nozari padarīs efektīvāku. Mums ir būtiski atbalstīt pašmāju jaunos zinātniekus un sniegt tiem platformu, kurā dalīties ar saviem pētnieciskās darbības rezultātiem,” uzsver airBaltic viceprezidente personālvadības jautājumos Alīna Roščina.


Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) augstu novērtē dalību aviācijas nozares zinātniskās konferences organizēšanā, jo tā RTU ir iespēja plašākai auditorijai prezentēt mūsu Aeronautikas institūta zinātnieku pētījumus, kā arī, sadarbojoties ar citām augstskolām un industriju, stiprināt zinātniskās pētniecības kapacitāti un viedokļu līderību aviācijas nozarē,” saka RTU zinātņu prorektors akadēmiķis Tālis Juhna.


Jaunu aviācijas speciālistu sagatavošana un aviācijai veltīti zinātniskie pētījumi visu 20 pastāvēšanas gadu laikā ir bijusi viena no Transporta un sakaru institūta (TSI) prioritātēm. Mūsu institūts turpina attīstīt šo nozari, un mēs esam lepni būt par vienu no trim augstskolām Latvijā, kura gatavo aviācijas speciālistus. TSI vienmēr ar entuziasmu iesaistās jaunos sadarbības projektos aviācijas nozarē, un tādēļ mums ir liels gandarījums līdzdarboties Rīgas Aviācijas foruma zinātniskās konferences organizācijā un norisē,” zinātniskās konferences rīkošanu komentē TSI rektora v.i. Juris Kanels.


Rīgas Aeronavigācijas Institūts ir augstskola ar vairāk nekā 70 gadus bagātu vēsturi, kura nepārtraukti attīstās un pilnveidojas aviācijas un transporta jomā un turpina sagatavot aviācijas speciālistus ar iespēju saņemt starptautiski atzītas licences un sertifikātus. Līguma noslēgšana ar Latvijas Aviācijas asociāciju un radnieciskā profila Latvijas augstskolām par inovatīvās pētniecības attīstību aviācijas nozarē dod iespēju spert jaunu soli, kura mērķis ir apvienot spēkus zinātniski pētnieciskā darba organizēšanā un veicināt kvalitatīvu speciālistu sagatavošanu Latvijas un Eiropas Savienības vajadzībām strauji attīstošā aviācijas jomā,” komentē Rīgas Aeronavigācijas institūta attīstības prorektors Juris Maklakovs.


Aviācijas nozare jau pirms desmit gadiem kā viena no pirmajām uzsāka darbu globālā līmenī, lai mazinātu tās ietekmi uz vidi. Katru gadu nozare velta būtiskus līdzekļus, lai cilvēki, zināšanas un vietas tiktu savienotas iespējami efektīvākā ceļā. Ņemot vērā aviācijas būtisko lomu Latvijas tautsaimniecībā, arī Latvijas akadēmiskajai videi ir iespēja sniegt savu pienesumu globālās aviācijas attīstībā.

Konferences laikā ir paredzēts organizēt arī vairākas meistarklases, kuras vadīt tiks aicināti pasaules mērogā pazīstami zinātnieki. Konferencē tiek aicināti uzstāties pētnieki, kuru zinātniskā darbība ir saistīta ar aviācijas tematiku, sākot no vadībzinībām un tālvadības gaisa kuģu izstrādes, līdz pat matemātiskās modelēšanas un ekonometrisko metožu pielietojumam aviācijā.


Lai veicinātu zinātnisko darbu prezentācijas, labākie darbi tiks publicēti Viļņas Ģedimina universitātes izdotajā zinātniskajā žurnālā, kas ir indeksēts starptautiskajās zinātniskajās datu bāzēs, piemēram, SCOPUS, WoS un citās.


Lai reģistrētos dalībai konferencē, aicinām apmeklēt konferences mājaslapu www.raf2020.lv.

133 views0 comments

Comments


bottom of page