top of page

Ieskats Latvijas Aviācijas Asociācijas darbā 2019.gadā

Noslēdzoties 2019.gadam ir pienācis laiks atskatīties uz paveikto 2019.gadā.

Viennozīmīgi, Asociācijas gada centrālais pasākums ir bijis jau otrais Rīgas Aviācijas Forums, kas norisinājās 2019.gada 13.jūnijā Rīga, viesnīcā Radisson Blu Latvija. Pasākuma programmas ietvarā ir izdevies nodrošināt aviācijas nozarei aktuālu konferences programmu, ko klātienē novērtēja ap 350 apmeklētāju un vairāk kā 500 skatītāju internetā. Īpašu pateicību ir jāizsaka foruma draugiem, VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”, VA “Civilās aviācijas aģentūra”, Havas Latvija, TAV Latvija, VAS “Latvijas Gaisa Satiksme” un Rava Cargo, kuru atbalsts pasākuma rīkošanā un satura veidošanā ir nodrošinājis Latvijas Aviācijas nozares atpazīstamību plašākā sabiedrībā.


Izmantojot Rīgas aviācijas foruma platformu, esam prezentējuši Latvijas aviācijas stratēģijas priekšlikumus, kas tika izstrādāti sadarbībā ar Satiksmes ministrijas ekspertiem. Tai skaitā, nozares viedokļu apkopošanai tika piesaistīti vairāk kā 170 aviācijas un ar to saistīto nozaru uzņēmēji. Kopumā, Latvijas Aviācijas stratēģijas ietvars tiek izstrādāts pamatojoties uz Latvijas aviācijas asociācijas un Satiksmes ministrijas 2018.gada 10.maijā parakstīto sadarbības memorandu, kas paredz nozares un valsts pārvaldes ciešāku sadarbību aviācijas ilgtspējīgai attīstībai. Ceram, ka nozares viedoklis tiks ņemts vērā Latvijas aviācijas attīstības plānošanas dokumentos, kas Satiksmes ministrijai ir jāizstrādā atbilstoši Valdības rīcības plāna Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai, kas apstiprināts ar Ministru kabineta 2019. gada 7. maija rīkojumu Nr. 210.


Viena no asociācijas darbības prioritātēm ir cilvēkresursu attīstība aviācijā. Lai veicinātu aviācijas nozares prestižu un atpazīstamību, 2019.gada 29.martā t/c “Spice” ir norisinājusies pirmā Aviācijas karjeras un Izglītības diena. Apmeklētāji tika iepazīstināti ar aktuālajiem darba piedāvājumiem lidostā “Rīga” un virszemes apkalpošanas uzņēmumā “Havas”. Tāpat, tika prezentēts “Latvijas Gaisa Satiksme” dispečeru darba un apmācību piedāvājums. Savukārt, aviācijas tehnoloģiju uzņēmums “Airline Support Baltics” piedāvāja darba un prakses vietas aviācijas tehniķu un inženieru profesijās. Plašu aviācijas izglītības programmu klāstu piedāvāja Transporta un sakaru institūts un Rīgas aeronavigācijas institūts. Kā arī, iespēju celt savu kvalifikāciju darbā ar bīstamajām kravām piedāvāja Latvijā vienīgais šāda veida apmācību centrs “BE SMART”. Tai skaitā, viens no apmeklētākajiem bija “airBaltic” jaunizveidotās Pilotu akadēmijas stends, kurā tika piedāvātas pilotu apmācību iespējas un darbs Latvijas nacionālajā aviosabiedrībā airBaltic.


Lai stiprinātu Latvijas loģistikas tēlu starptautisko aviācijas pārvadājumu tirgū, sadarbībā ar VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””, aviokompānijām AS “Air Baltic Corporation”, AS “RAF Avia”, uzņēmumiem SIA “AG Handling”, SIA “Profi Logistics” un SIA “Baltijas Kravu Centrs” esam nodrošinājuši Latvijas aviācijas stendu pasaulē lielākajā loģistikas izstādē “Air Cargo Europe 2019”, kas norisinājās Minhenē 2019. gada 4. līdz 7.jūnijā. Īpašu sadarbības partneru interesi par Latvijas aviācijas loģistikas stendu veicināja Latvijas muitas amatpersonu dalība tajā. Latvija tika prezentēta kā efektīvs un godīgiem uzņēmējiem draudzīgs starptautiskās loģistikas centrs, kas ir ļāvis mūsu uzņēmējiem piesaistīt jaunus sadarbības projektus un veicināt aviācijas kravu tranzītu Rīgā.


Esam bijuši gana aktīvi aizstāvot aviācijas nozares intereses dažādos tiesību aktu izstrādes procesos. Tai skatā, ir gūts atbalsts un izpratne Izglītības un Zinātnes ministrijā jautājumā, kas saistīts ar studiju kredītu pieejamību aviācijas profesijās. Tomēr, jautājums neguva virzību 2020.gada valsts budžeta izstrādes procesā. Jebkurā gadījumā, asociācija arī turpmāk uzturēs prasību nodrošināt valsts garantētu kredītu pieejamību pilotu, gaisa satiksmes dispečeru un aviācijas inženieru kvalifikācijas apguvei. Tāpat, iepazīstoties ar Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027. gadam sabiedriskās apspriešanas 1. kārtā pieejamo informāciju par valsts attīstības prioritātēm, mērķiem un rīcības virzieniem, ar nožēlu nācās secināt, ka aviācijas mobilitātes jautājumiem šai augstākā līmeņa valsts plānošanas dokumenta projektā netiek pievērsta pietiekoša uzmanība. Tādēļ, atbildīgajām institūcijām esam nosūtījuši izvērstus iebildumus un priekšlikumus, kuru integrācijai nacionālajos plānošanas dokumentos konsekventi sekosim arī turpmāk.


Diemžēl, Latvijā ar tās spilgto, izcilo aviācijas vēsturi nav šīs nozares profila muzeja un Rīgas pilsētā netiek izmantots šī tūrisma segmenta kultūrvides un tūrisma potenciāls. Spilves lidlaukā ir aizsākusies brīvās Latvijas aviācijas vēsture. Domājot par nākotni, ir jārūpējas arī par vēstures mantojuma saglabāšanu. Tādēļ, sadarbībā biedrību ‘’Latvijas Aviācijas muzejs ‘’Spilve’’’, esam iesaistījušies iniciatīvā par Latvijas aviācijas muzeja izveidi. Šīs ieceres ietvarā 2019.gada vasarā organizējām pieredzes apmaiņas brauciens uz Lennusdaam aviācijas un kuģniecības muzeju Tallinā, kā arī Spilves lidlaukā organizējām muzeja iniciatīvas ievadsanāksmi, kurā piedalījās teju visas valsts un Rīgas domes iestādes, kuru iesaiste varētu veicināt šāda starptautiski atpazīstama un nacionāli nozīmīga aviācijas muzeja izveidi. Uzskatām, ka šāda aviācijas muzeja izveide varētu būt viens no pirmajiem tāda veida un mēroga publiskās un privātās partnerības projektiem mūsu valstī.


Biedrība “Latvijas Aviācijas Asociācija” apvieno 44 aviācijas nozares uzņēmumus, kas kopā nodarbina vairāk kā 3500 darbinieku, 2017.gadā valsts budžetā ir nomaksājuši 54 milj. EUR nodokļos un veido teju 2% no valsts iekšzemes kopprodukta.


Ar cieņu,


Artūrs Kokars

Valdes loceklis

Biedrība "Latvijas Aviācijas Asociācija"

91 views0 comments

Comments


bottom of page