top of page

Latvijas Aviācijas asociācija un Satiksmes ministrija apņemas kopīgi izstrādāt aviācijas stratēģiju.


Sākoties ikgadējam Rīgas Aviācijas forumam, šī gada 9.septembrī Satiksmes ministrijas valsts sekretāre Ilonda Stepanova un Latvijas Aviācijas asociācijas valdes loceklis Artūrs Kokars parakstīja sadarbības memoranda atjauninājumu, kas apliecina pušu apņemšanos turpināt kopīgu darbu pie aviācijas stratēģijas izstrādes.


Satiksmes ministrijas un Latvijas Aviācijas asociācijas sadarbības pamati tika likti 2018.gada 10.maijā pirmā Rīgas Aviācijas foruma laikā, kad tika parakstīts vispārīgs sadarbības līgums, kas paredzēja veidot ciešāku nozares un ministrijas sadarbību aviācijas attīstībai Latvijā.


“Pašreizējā situācijā, kad Covid-19 pandēmija izraisījusi krīzi aviācijā, nepieciešama visu aviācijas iestāžu un uzņēmumu cieša sadarbība, lai pēc iespējas mazinātu krīzes ietekmi uz visu aviācijas nozari un gaisa transporta pasažieriem. Sadarbības memorands būs viens no rīkiem, kas veicinās minēto sadarbību”, atklājot svinīgo parakstīšanas brīdi, norādīja valsts sekretāre Ilonda Stepanova.


Šodien parakstītajā sadarbības memorandā ir precizēti sadarbības uzdevumi un definētas sešas politikas plānošanas prioritātes, kur tiek gaidīta nozares uzņēmēju un ekspertu iesaiste ilgtspējīgas valsts aviācijas politikas atbalstam: efektīva gaisa satiksmes un dzelzceļa satiksmes sasaiste, aviācijas drošības un lidojumu drošuma līmeņa saglabāšana un paaugstināšana, nacionālās lidsabiedrības “AirBaltic” ilgtspējīga attīstība, aeronavigācijas pakalpojumu izcilības veicināšana un infrastruktūras modernizācija, efektīvi vides aizsardzības risinājumi un ne mazāk svarīgā Latvijas aviācijas vēsturiskā mantojuma saglabāšana.


“Nozares politikas plānošana nav iespējama bez ciešas sadarbības ar nozares ekspertiem un zinātniekiem. Īpaši krīzes apstākļos ir nepieciešama skaidra un savstarpēji saskaņota aviācijas nozares attīstības vīzija. Tādēļ, parakstot šo atjaunoto sadarbības memorandu, esam guvuši apliecinājumu tam, ka nozares viedoklis tiks uzklausīts un ņemts vērā valsts transporta politikas izstrādes procesā,” uzsver Latvijas Aviācijas asociācijas valdes loceklis Artūrs Kokars.


52 views0 comments

Comments


bottom of page