top of page

Lidosta “Rīga” Ilgtspējas indeksā ieguvusi augstāko – Dimanta kategoriju2023. gada 15. jūnijā


Ilgtspējas indekss ir stratēģisks vadības instruments, kas balstīts starptautiski atzītā metodoloģijā, palīdzot Latvijas uzņēmumiem izvērtēt savas darbības ilgtspēju un korporatīvās atbildības līmeni. Dimanta statuss tiek piešķirts uzņēmumiem, kas ir ilgstoši demonstrējuši nemainīgi augstu sniegumu darba vides, vides, sabiedrības un citos ilgtspējas aspektos.


Lai kvalificētos šai kategorijai, Ilgtspējas indeksa dalībniekam vismaz piecus gadus jāspēj noturēt Platīna līmenis un jāiegūst vismaz 90% vērtējums ne vien kopvērtējumā, bet arī visās piecās šī novērtējuma sadaļās atsevišķi. Papildus tiek vērtēta publiski pieejamā informācija par pretendenta attieksmi pret ietekmes pusēm, īpaši klientiem un darbiniekiem. Tāpat Ilgtspējas indeksa eksperti tiekas ar pretendentu un vērtē gan tā līdzšinējo sniegumu attiecībā uz darba vidi, apkārtējo vidi, savu piegādes ķēdi un ieguldījumiem nozares un valsts attīstībā, gan arī nākotnes plānus šī snieguma pilnveidei.


Dimanta kategoriju šogad ieguva tikai astoņi uzņēmumi.


“Ilgtspēja visos tās aspektos lidostā “Rīga” ir integrēta ikvienā darba procesā, un Ilgtspējas indekss visus šos gadus, kopš uzņēmums tajā piedalās, ir bijis vērtīgs rīks mūsu biznesa mērķu sasniegšanai, trūkumu identificēšanai un dažādu procesu pilnveidei. Dimanta kategorija ir augsts novērtējums gan uzņēmumam kopumā, gan mūsu darbiniekiem, kuri ar savu darbu devuši neatsveramu ieguldījumu ilgtspējas mērķu sasniegšanā. Esam apņēmības pilni turpināt darbu, lai arī turpmākajos gados apliecinātu savu atbilstību visaugstākajiem ilgtspējas standartiem,” saka lidostas “Rīga” valdes priekšsēdētāja Laila Odiņa.


Lidosta “Rīga” savus ikgadējos ilgtspējas pārskatus veido, ievērojot starptautisko “Global Reporting Initiative” (GRI) standartu, un kā savus būtiskākos ilgtspējas aspektus noteikusi pasažieru drošību, darbinieku drošību un veselību, atklātu un ētisku pārvaldību, apmācības, prasmes un attīstību, kā arī infrastruktūras attīstību.


Lidosta “Rīga” Ilgtspējas indeksa novērtējumā piedalās kopš 2011.gada, jau pirmajā gadā iekļūstot Bronzas kategorijā. Gadu vēlāk uzņēmums uzlaboja savu sniegumu, iekļūstot Sudraba kategorijā, no 2016.gada lidosta bija starp Zelta kategorijas uzņēmumiem, bet 2019.gadā pirmo reizi ieguva augstāko – Platīna – vērtējumu.

______________________________________________________________


Lidosta “Rīga” ir strauji augošs Ziemeļeiropas gaisa satiksmes mezgls, kas savieno Baltijas valstis ar Eiropas darījumu centriem un iecienītiem atpūtas galamērķiem. Apzinoties savu lomu un atbildību Latvijas tautsaimniecībā, lidosta “Rīga” attīsta ilgtspējīgus pakalpojumus un infrastruktūru, rūpējoties par darbiniekiem un apkārtējo vidi, ejot kopsolī ar sabiedrību un vietējo kopienu. Pievienojoties iniciatīvai “Net Zero 2050”, lidosta “Rīga” ir apņēmusies sasniegt klimata neitralitāti līdz 2050.gadam.


Papildu informācijai: Ilze Salna,

lidostas “Rīga”

komunikācijas projektu vadītāja,

32 views0 comments

Comentários


bottom of page