top of page

Lidosta “Rīga” Ilgtspējas indeksā jau trešo gadu saglabā Platīna kategoriju


Mārupes novads

2021.gada 16.jūnijā


Lidosta “Rīga” ikgadējā Ilgtspējas indeksa novērtējumā jau trešo gadu pēc kārtas ieguvusi augstu novērtējumu, ierindojoties indeksa Platīna kategorijā.

Ilgtspējas indekss ir stratēģisks vadības instruments, kas balstīts starptautiski atzītā metodoloģijā, palīdzot Latvijas uzņēmumiem diagnosticēt savas darbības ilgtspēju un korporatīvās atbildības līmeni. Platīna statuss tiek piešķirts uzņēmumiem, kuri savā darbībā ir pilnībā integrējuši korporatīvo atbildību, veic sistemātisku datu vākšanu un ietekmes novērtēšanu. Tie par savu darbību atskaitās ar augsta līmeņa caurskatāmību un ietekmes auditorijas iesaisti, un to publiskotos datus ir apstiprinājis ārējs auditors.

Augsto Platīna kategoriju šogad ieguvuši tikai 23 Latvijas uzņēmumi.

“Ilgtspējas novērtēšanas process lidostā “Rīga” ir daļa no ikdienas darba, un vērtīgs rīks mūsu biznesa mērķu sasniegšanai, trūkumu identificēšanai un dažādu procesu pilnveidei. Tas ir lielisks instruments, kā mērīt arī jebkura uzņēmuma sociālo atbildību. Platīna līmeņa saglabāšana jau trešo gadu pēc kārtas, turklāt Covid-19 krīzes apstākļos, ir ārkārtīgi augsts novērtējums gan uzņēmumam kopumā, gan mūsu darbiniekiem, kuri ar savu darbu devuši neatsveramu ieguldījumu šī mērķa sasniegšanai. Esam apņēmības pilni turpināt darbu, lai tuvāko gadu laikā sevi pierādītu arī jaunieviestās Dimanta kategorijas iegūšanas standartu izpildei,” saka lidostas “Rīga” valdes priekšsēdētāja Laila Odiņa.

Šogad Ilgtspējas indeksā pirmo gadu ieviests vēl viens novērtējuma līmenis – Dimanta kategorija, uz kuru var pretendēt uzņēmumi, kuri vismaz piecus gadus spējuši noturēt Platīna līmeni, kā arī demonstrē vismaz 90% atbilstību galvenajos Ilgtspējas indeksa kritērijos. To vidū ir paveiktais attiecībā uz darba vidi, apkārtējo vidi, tāpat tiek vērtēta uzņēmumu piegādes ķēde, attieksme pret klientiem un darbiniekiem, šo kompāniju nākotnes plāni, kā arī līdzšinējais ieguldījums nozares un valsts attīstībā. Šajā gadā jaunieviestā Dimanta kategorija nevienam uzņēmumam vēl netika piešķirta.

Lidosta “Rīga” savus ikgadējos ilgtspējas pārskatus veido, ievērojot starptautisko “Global Reporting Initiative” (GRI) standartu, un kā savus būtiskākos ilgtspējas aspektus noteikusi pasažieru drošību, darbinieku drošību un veselību, atklātu un ētisku pārvaldību, apmācības, prasmes un attīstību, kā arī infrastruktūras attīstību.

Lidosta “Rīga” Ilgtspējas indeksa novērtējumā piedalās kopš 2011.gada, jau pirmajā gadā iekļūstot Bronzas kategorijā. Gadu vēlāk uzņēmums uzlaboja savu sniegumu, iekļūstot Sudraba kategorijā, no 2016.gada lidosta bija starp Zelta kategorijas uzņēmumiem, bet 2019.gadā ieguva augstāko – Platīna – vērtējumu.

Ilgtspējas indeksa Platīna statusa ieguvēju paziņošana video: https://bit.ly/3cKPuZF


_______________________________________________________________

Lidosta “Rīga” ir strauji augošs Ziemeļeiropas gaisa satiksmes mezgls, kas savieno Baltijas valstis ar Eiropas darījumu centriem un iecienītiem atpūtas galamērķiem. Kā Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūras (European Union Aviation Safety Agency, EASA) COVID-19 ierobežošanas hartas dalīborganizācija lidosta “Rīga” strādā pēc augstākajiem aviācijas nozares epidemioloģiskās drošības standartiem. “Skytrax” lidostai “Rīga” ir piešķīrusi četru zvaigžņu vērtējumu par ieviestajiem Covid-19 drošības pasākumiem.Papildu informācijai:


Laura Kulakova

Komunikācijas vienības vadītāja

l.kulakova@riga-airport.com

GSM: 29 165 007

20 views0 comments

Commentaires


bottom of page