top of page

Lidosta “Rīga” pievienojas IATA dzimumu līdztiesības iniciatīvai2022. gada 8. novembrī


Lidosta “Rīga” šodien pievienojusies Starptautiskās gaisa transporta asociācijas (IATA) dzimumu līdztiesības iniciatīvai “25by2025”, kas paredz līdz 2025. gadam palielināt sieviešu pārstāvniecību augstākā līmeņa amatos aviācijas nozarē par 25 %. Apņemšanos lidostas vārdā šodien IATA konferencē “Wings of Change” Stambulā parakstīja uzņēmuma valdes priekšsēdētāja Laila Odiņa.

“Parakstot IATA dzimumu līdztiesības apņemšanos, mēs vēlreiz apliecinām, ka atvērtība dažādībai, dažādiem uzskatiem, cieņpilnai un profesionālai sadarbībai ir viena no lidostas “Rīga” pamatvērtībām. Esam kopā ar starptautisko aviācijas sabiedrību, lai veicinātu dzimumu līdztiesību nozarē, jo uzskatām, ka labs darba devējs ir tas, kurš darbiniekos saskata un novērtē cilvēku un profesionāli, nevis viņa dzimumu vai vecumu,’’ skaidro Laila Odiņa.

Aviācijas nozarē vēsturiski, ņemot vērā augsto tehnisko profesiju skaitu un tādu profesiju skaitu, kur ir prasības pēc augstas fiziskās izturības, veidojies lielāks vīriešu īpatsvars. Tomēr trešā daļa visu lidostas “Rīga” nodarbināto ir sievietes, savukārt valdes, direktoru, direktoru vietnieku amatos uzņēmumā pašlaik strādā 38 % sieviešu.

IATA brīvprātīgā dzimumu līdztiesības iniciatīva “25by2025” tika ieviesta, lai vairotu izpratni par nepieciešamību uzlabot sieviešu pārstāvniecību aviācijas nozarē un radītu iespējas ikviena talanta attīstībai neatkarīgi no dzimuma.


___________________________________________________________


Lidosta “Rīga” ir strauji augošs Ziemeļeiropas gaisa satiksmes mezgls, kas savieno Baltijas valstis ar Eiropas darījumu centriem un iecienītiem atpūtas galamērķiem. Apzinoties savu lomu un atbildību Latvijas tautsaimniecībā, lidosta “Rīga” attīsta ilgtspējīgus pakalpojumus un infrastruktūru, rūpējoties par darbiniekiem un apkārtējo vidi, ejot kopsolī ar sabiedrību un vietējo kopienu. Pievienojoties iniciatīvai “Net Zero 2050”, lidosta “Rīga” ir apņēmusies sasniegt klimata neitralitāti līdz 2050.gadam.Papildu informācijai:

Ilze Salna,

komunikācijas projektu vadītāja,

15 views0 comments

Comments


bottom of page