top of page

Lidosta “Rīga” un Mārupes pašvaldība paraksta sadarbības memorandu2022. gada 5. septembrī


Apzinoties kopīgus mērķus vietējās kopienas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai, lidostas “Rīga” un jaunā Mārupes novada pašvaldības vadība šodien parakstīja sadarbības memorandu. Tas paredz lidostas un pašvaldības sadarbību projektos, lai atbalstītu novada bērnus un jauniešus, personas ar invaliditāti un seniorus, tai skaitā ar lidostas darbinieku brīvprātīgo darbu. Tāpat plānots atbalstīt Mārupes pašvaldības organizētos pasākumus kultūras, sporta, izglītības, tūrisma un sociālajā jomā.


“Regulāra informācijas apmaiņa, savstarpēja izpratne par abu pušu darbu, attīstības plāniem, ietekmi uz vietējo kopienu un tās līdzdalības iespējām ir svarīgi aspekti arī lidostas ilgtspējīgā izaugsmē,” memoranda parakstīšanas pasākumā uzsvēra lidostas “Rīga” valdes priekšsēdētāja Laila Odiņa.


Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence: “Mārupes novada pašvaldība var lepoties ar tik nozīmīgu un ietekmīgu stratēģisko partneri kā lidosta “Rīga”, kas ne tikai sniedz būtisku ieguldījumu Latvijas tautsaimniecības attīstībā, bet arī apzinās nepieciešamību ieguldīt vietējās sabiedrības dzīves kvalitātes celšanā, kopīgi strādājot pie vides un kopienas attīstības līdzsvarošanas. Esmu gandarīts, ka mūsu līdzšinējā sadarbība kā labās prakses piemērs tiek turpināta, iezīmējot skaidrus rīcības virzienus un sadarbības jomas.”


Pirmās aktivitātes, īstenojot memorandā iekļautos mērķus, lidosta rīkos jau tuvākajā laikā, aicinot novada skolu skolēnus ekskursijās pa lidostu.


___________________________________________________________


Lidosta “Rīga” ir strauji augošs Ziemeļeiropas gaisa satiksmes mezgls, kas savieno Baltijas valstis ar Eiropas darījumu centriem un iecienītiem atpūtas galamērķiem. Apzinoties savu lomu un atbildību Latvijas tautsaimniecībā, lidosta “Rīga” attīsta ilgtspējīgus pakalpojumus un infrastruktūru, rūpējoties par darbiniekiem un apkārtējo vidi, ejot kopsolī ar sabiedrību un vietējo kopienu. Pievienojoties iniciatīvai “Net Zero 2050”, lidosta “Rīga” ir apņēmusies sasniegt klimata neitralitāti līdz 2050.gadam.


Papildu informācijai:

Ilze Salna,

komunikācijas projektu vadītāja,

9 views0 comments

Comments


bottom of page