MŪSU VĒRTĪBAS

MŪSU PROJEKTI

MŪSU STATŪTI

MŪSU ĒTIKAS KODEKSS

PADOME

Biedrības pārvaldes institūcija ir padome, kas starplaikos starp biedru sapulcēm pārstāv biedru intereses. Padome sastāv no 7 (septiņiem) padomes locekļiem, ko ievēl biedru sapulce uz 5 (piecu) gadu termiņu. Padomes locekļi no sava vidus ieceļ padomes priekšsēdētāju, kas vada Biedrības padomes darbu.

Ilona Līce
Padomes priekšsēdētāja

Kopš 2011. gada strādājusi VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga" par valdes locekli. 2017.gada martā apstiprināta lidostas valdes priekšsēdētājas amatā.

Iveta Virse
Padomes locekle

VAS "Latvijas Gaisa Satiksme" valdes locekle. Ieņēmusi LGS administratīvā departamenta vadītāja vietnieces amatu, bijusi Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece, Nodarbinātības valsts aģentūras direktora vietniece, kā arī strādājusi citos amatos valsts pārvaldes iestādēs.

Juris Kanels
Padomes loceklis

Kopš 2016.gada VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga" padomes priekšsēdētājs. Ilglaicīgi strādā Transporta un sakaru institūtā. Šobrīd ir Rektora v.i. un valdes loceklis.

Iļja Podkolzins
Padomes loceklis

Pilots un Airline Support Baltics gaisa kuģu remonta centra atbildīgais vadītājs.

Toms Andersons
Padomes loceklis

AirBaltic pārdošanas vadītājs. Iepriekš strādājis British Airways un  kopš 2007.gada vadījis AirBaltic kravu departamentu.

Andris Baļickis
Padomes loceklis

Valdes priekšsēdētājs “LSG Luft­hansa Service Holding AG” piederošajā uzņēmumā “Airo Catering Services Latvia” .

Artūrs Brunavs
Padomes loceklis

Iepreikš vadījis uzņēmumu Greencarrier Freight Services. Uzņēmējs un aviācijas kravu pārvadājumu eksperts.

VALDE

Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no viena valdes locekļa, ko ievēl biedru sapulce uz 3 (trīs) gadu termiņu.

Artūrs Kokars
Valdes loceklis

Latvijas Aviācijas Asociāciju vadu kopš tās dibināšanas 2016.gadā. Uz šo brīdi mūsu pulkā ir izdevies apvienot vairāk kā 40 aktīvi strādājošus Latvijas Aviācijas uzņēmumus teju visā aviācijas pakalpojumu vērtību ķēdē. 

Vairāk par mūsu biedriem ir iespējams uzzināt šeit.

Vairāk par mūsu projektiem ir iespējams uzzināt šeit.