Asociācijas pasākumu kalendārs, 2020

AVIĀCIJAS DOMNĪCAS LIETIŠĶĀS BROKASTIS

23.01.2020

Diskusiju tēma: Augstskolu un uzņēmēju sadarbība- PRAKSES VIETU PIEEJAMĪBA STUDENTIEM

KARJERAS UN IZGLĪTĪBAS DIENA

20.03.2020

Aviācijas karjeras un izglītības dienā pieejami labākie darba un studiju piedāvājumi

AVIĀCIJAS DOMNĪCAS LIETIŠĶĀS BROKASTIS

14.05.2020

Diskusiju tēma: Latvijas aviācijas stratēģijas izstrādes aktualitātes un izaicinājumi.

AVIĀCIJAS DOMNĪCAS LIETIŠĶĀS BROKASTIS

22.10.2020

Diskusiju tēma: Latvijas aviācijas muzeja iniciatīvas grupas progresa ziņojums.

AVIĀCIJAS DOMNĪCAS LIETIŠĶĀS BROKASTIS

20.02.2020

Diskusiju tēma: Tūrisms un aviācija - KĀ UZLABOT SADARBĪBU?

AVIĀCIJAS DOMNĪCAS LIETIŠĶĀS BROKASTIS

26.03.2020

Diskusiju tēma: Reģionālā aviācija Latvijā - IESPĒJAS UN IZAICINĀJUMI

AVIĀCIJAS ZINĀTNISKĀ KONFERENCE

21.05.2020

Konferences mājas lapa drīzumā tiks publicēta.

AVIĀCIJAS DOMNĪCAS LIETIŠĶĀS BROKASTIS

12.11.2020

Diskusiju tēma: Tehnoloģijas un darbības efektivitāte Latvijas aviācijā

ASOCIĀCIJAS BIEDRU KOPSAPULCE

(ASOCIĀCIJAS BIEDRIEM)

12.03.2020

Gada pārskata apstiprināšana, diskusija par asociācijas darbības prioritātēm un citi asociācijas biedriem aktuāli jautājumi

AVIĀCIJAS DOMNĪCAS LIETIŠĶĀS BROKASTIS

23.04.2020

Diskusiju tēma: Aviācijas kravu pārvadājumi - KĀ IEKĻAUTIES STARPTAUTISKĀS LOĢISTIKAS ĶĒDĒŠ?

RĪGAS AVIĀCIJAS FORUMS

22.05.2020

Konferences mājas lapa drīzumā tiks publicēta.