top of page

AVIĀCIJAS PRIORITĀTES LATVIJĀ

Updated: Jul 17, 2019

Rīgas aviācijas forumā (RAF 2019), kas notika Rīgā 2019.gada 13.jūnijā pirmo reizi tika prezentēti Latvijas Aviācijas stratēģijas priekšlikumi

Rīgas Aviācijas Forums 2019

Šai procesā visa pagājušā gada garumā tika iesaistīti vairāk kā 170 dalībnieki no 139 organizācijām un uzņēmumiem.

Aviācija Eiropā ir viens no būtiskiem ekonomiskās attīstības dzinējspēkiem. Šī nozare kopā veido 4,4% no visas Eiropas tautsaimniecības. Teju seši miljoni Eiropas iedzīvotāji ir nodarbināti ar aviāciju saistītos darbos. Tā rezultātā, ap 2,5% no Eiropas iedzīvotājiem ir ar labu izglītību, stabilu darbu un labu atalgojumu. Tādēļ, Eiropas Savienība 2015.gadā izstrādāja Eiropas aviācijas attīstības vadlīnijas, kas īsumā ietver četras galvenās prioritātes:

  1. Saglabāt līderpozīcijas un godīgu konkurenci;

  2. Nodrošināt pietiekamu infrastruktūru un nepieļaut sastrēgumus gan gaisā, tā arī lidostās;

  3. Rūpēties par visaugstākajiem aviācijas drošības standartiem visos aviācijas vērtības ķēdes posmos;

  4. Atbalstīt inovācijas un jaunas tehnoloģijas, lai uzlabotu nozares efektivitāti, tā arī, lai rūpētos par vides aspektiem.

Šeit nu ir jāpiebilst, ka četru gadu laikā, kad šī stratēģija ir spēkā, ne visās iepriekš minētajās prioritātēs ir sasniegts labs rezultāts vai progress. Ir vairākas pozīcijas, kurās Eiropa sāk zaudēt savas unikālās konkurētspējas priekšrocības. Īpaši, tas ir saistīts ar aviācijas infrastruktūras un valsts atbalsta jautājumiem.


Latvijas aviācijas virzītājspēks ir uzņēmēji, gan vietējie, tā arī ārvalstu. Ir jāatbalsta tie aktīvie cilvēki, kuri ir gatavi un spējīgi Latvijā reģistrēt savus uzņēmumus un godīgi darboties Latvijas likumdošanas vidē. Liels nozares izaicinājums ir tas, ka 76% no visas nozares veido vien pieci nosauktie uzņēmumi. – AirBaltic; Rīgas lidosta, Latvijas Gaisa Satiksme, un 8% aizņem Latvijā reģistrētas aviosabiedrības Smartlynx un RAF AVIA.

Šo uzņēmumu kopējais apgrozījums veido vairāk kā pusmiljardu EUR. Un lielākā daļa no šī ir eksporta pakalpojumi.


Lai veicinātu Latvijas aviācijas izaugsmi ir jāatbild uz jautājumu, - kas ir izdarāms, lai atlikušie 24% nozares dalībnieku savā izaugsmē pārspētu esošos tirgus līderus?


Šai sakarā, Latvijas Aviācijas Asociācija, kopā ar tās biedriem un partneriem ir izstrādājusi virkni priekšlikumu, kas ir apskatāmi šeit.RAF2019

Vairāk par konferenci varat apskatīt šeit.

47 views0 comments

Comments


bottom of page