Projekti

1.                   Asociācijas dalība biznesa forumā Varšavā.

2.                   Asociācijas dalība ar savu stendu starptautiskajā izstādē “Air Cargo Europe 2017”.

3.                   Plānojam aktualizēt aviācijas nozares pētījumu par ietekmi uz tautsaimniecību.

4.                   Ir iecerēts izveidot aviācijas mācību programmu vienotu katalogu.

5.                   Esam rosinājuši ar likumu noteikt aviācijas darbinieku svinamo dienu (6.jūlijs).

6.                   Notiek darbs pie iniciatīvas par būtiskiem grozījumiem likumdošanā, kas skar aviācijas nozares konkurētspēju.

7.                   Air Cargo China 2018

Par jaunumiem un aktualitātēm sekojiet mūsu Facebook lapā:  www.facebook.com/aviacijas.asociacija

Atbalsta saņēmējs Biedrība “Latvijas Aviācijas Asociācija” 2016.gada 23.maijā ir noslēgusi līgumu Nr.SKV-L-2016/332 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.