Latvijas aviācijas nozares stratēģija

MISIJA

VEICINĀT LATVIJAS IEDZĪVOTĀJU UN UZŅĒMĒJU MOBILITĀTI

VĪZIJA

LATVIJĀ IR KONKURĒTSPĒJĪGA VIDE AVIĀCIJAS UZŅĒMĒJDARBĪBAI, NODARBINĀTĪBAI UN ZINĀTNEI

MĒRĶIS

ILGTSPĒJĪGA AVIĀCIJAS NOZARES ATTĪSTĪBA, PALIELINOT TĀS ĪPATSVARU LATVIJAS IEKŠZEMES KOPPRODUKTĀ

LATVIJAS AVIĀCIJAS VĒRTĪBU ĶĒDE

Zemāk pieejams Aviācijas Domnīcas viedokļu apkopojums, kas ir izmantots par pamatu Latvijas Aviācijas Stratēģijas prioritāšu un rīcības virzienu izstrādē.

Stratēģijas priekšlikumi pieejami šeit.

Pasažieru pārvadājumi un tūrisms

Aviācijas kravu pārvadājumi un loģistika

Finanšu un apdrošināšanas instrumenti

Tālvadības gaisa kuģu ražošana un izstrāde

Reģionālā aviācija

Aviācijas apgāde, remonts, būve

Aviācijas izglītība un nodarbinātība

Aeronavigācijas pakalpojumi

LATVIJAS AVIĀCIJAS DOMNĪCA

Aviācijas nozare Latvijā ietver dažādas kompetences un darbības virzienus. 2019.gada 29.janvāra Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību sadaļas “Gudra transporta politika” 92.punktā ir noteikts: “Turpinot attīstīt Rīgu kā nozīmīgu Ziemeļeiropas aviācijas mezglu, veicināsim Air Baltic biznesa plāna Destination 2025 sekmīgu īstenošanu un turpmāku lidostas infrastruktūras attīstību, kā arī celsim aviācijas nozarē strādājošo konkurētspēju”.