top of page

LATVIJAS AVIĀCIJAS DOMNĪCA

Aviācijas nozare Latvijā ietver dažādas kompetences un darbības virzienus. 2019.gada 29.janvāra Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību sadaļas “Gudra transporta politika” 92.punktā ir noteikts: “Turpinot attīstīt Rīgu kā nozīmīgu Ziemeļeiropas aviācijas mezglu, veicināsim Air Baltic biznesa plāna Destination 2025 sekmīgu īstenošanu un turpmāku lidostas infrastruktūras attīstību, kā arī celsim aviācijas nozarē strādājošo konkurētspēju”.

Latvijas aviācijas stratēģija

Lai veicinātu valsts pārvaldes un aviācijas nozares ekspertu sadarbību, Starptautiskā Rīgas Aviācijas Foruma (#RAF2018) ietvaros 2018.gada 10.maijā tika parakstīts Asociācijas un Satiksmes ministrijas sadarbības memorands, kas paredz veidot ciešāku nozares un ministrijas sadarbību aviācijas attīstībai Latvijā. Tā rezultātā ir izstrādāti Aviācijas Domnīcas priekšlikumi nozares ilgtspējīgai plānošanāi.

LATVIJAS AVIĀCIJAS VĒRTĪBU ĶĒDE

Zemāk pieejams Aviācijas Domnīcas viedokļu apkopojums, kas ir izmantots par pamatu Latvijas Aviācijas Stratēģijas prioritāšu un rīcības virzienu izstrādē.

Stratēģijas priekšlikumi pieejami šeit.

PASAŽIERU PĀRVADĀJUMI UN TŪRISMS

RĪCĪBAS PRIORITĀTES

 

1. Lidojumu galamērķu attīstība no Latvijas valsts nozīmes civilās aviācijas lidlaukiem.

2. Aviācijas infrastruktūras uzturēšana un attīstība pasažieru apkalpošanas kvalitātes paaugstināšanai.

3. Latvijas aviācijas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana

Sākoties ikgadējam Rīgas Aviācijas forumam, 2020.gada 9.septembrī Satiksmes ministrijas valsts sekretāre Ilonda Stepanova un Latvijas Aviācijas asociācijas valdes loceklis Artūrs Kokars parakstīja sadarbības memoranda atjauninājumu, kas apliecina pušu apņemšanos turpināt kopīgu darbu pie aviācijas stratēģijas izstrādes laika periodam līdz 2027.gadam.

MISIJA

Izstrādāt un pastāvīgi realizēt tādu rīcības politiku, kas nodrošinās gaisa transporta drošības un drošuma līmeņa saglabāšanu un paaugstināšanu, infrastruktūras apsteidzošu attīstību, veiksmīgu gaisa pārvadātāju darbību, kā arī būs spējīga saglabāt un veicināt  gaisa transporta nozares pieaugošu ieguldījumu tautsaimniecībā.

VĪZIJA

Latvijā ir izveidota un efektīvi darbojas Eiropas kopējā gaisa transporta sistēmā integrēta ilgtspējīga gaisa transporta sistēma, kas sniedz kvalitatīvus, drošus un pieejamus pakalpojumus Latvijas iedzīvotājiem un uzņēmumiem, vienlaikus veicinot Latvijas tautsaimniecības attīstību

MĒRĶIS

Rīga ir konkurētspējīgs, Baltijā dominējošs un Ziemeļeiropā nozīmīgs gaisa transporta centrs ar attīstītu lidostu un gaisa satiksmes vadības infrastruktūru, nevainojamu aviācijas uzņēmējdarbības vidi, Latvijā reģistrētiem finansiāli stabiliem pārvadātājiem, kas nodrošina Latvijas un ārvalstu iedzīvotājiem plašu, augošu, drošu un kvalitatīvu tautsaimniecības vajadzībām atbilstošu tiešo un tranzīta pasažieru un kravu pārvadājumu klāstu. Ir izveidota tāda aviācijas izglītības un apmācības sistēma, kas nodrošina nozares vajadzības un spēj arī piedāvāt pakalpojumus ārējā tirgū. Aug ar aviācijas pārvadājumiem saistīto pakalpojumu piedāvājums.

PRIORITATES

 1. Efktīva gaisa satiksmes un dzelzceļa satiksmes sasaiste, pabeidzot lidostas “Rīga” termināļa 6.kārtas paplašināšanu un tā savienošana ar Rail Baltica lidostas “Rīga” staciju. Reģionālo un starptautisko pasažieru plūsmu integrācija un optimizācija, izmantojot iespējas, ko sniedz gaisa transporta, dzelzceļa un auto transporta koordinēta attīstība.
 2. Aviācijas drošības un lidojumu drošuma līmeņa saglabāšana un paaugstināšana.
 3. Airbaltic ilgtspējīga attīstība. Tajā skaitā, pāreja uz efektīvākām lidmašīnām, maršrutu tīkla paplašināšana un optimizācija. Atbalsts aviokompānijām kā nozares kritiskajam elementam.
 4. VAS “Latvijas gaisa satiksme” (turpmāk – LGS) pakalpojumu izcilības veicināšana un infrastruktūras modernizācija. Tajā skaitā, jauna gaisa satiksmes vadības torņa celtniecība. Aktīva LGS iekļaušanās Eiropas Kopējo debesu projektā. Eiropas gaisa satiksmes vadības sistēmas attīstības virziena apzināšana un efektīva iekļaušanās restrukturizācijas projektā.
 5. Efektīvi vides aizsardzības risinājumi. Tādu lidmašīnu izmantošana, kas rada mazāk CO2 un trokšņu emisiju. Elektropiedziņas transporta plaša izmantošana lidostu saimniecībā, ieskaitot virszemes apkalpošanu.
 6. Latvijas aviācijas vēsturiskā mantojuma saglabāšana.

TURPMĀKĀS IZPĒTES IZAICINĀJUMI

 1. Samazinātas PVN likmes iekšzemes lidojumiem un gaisa kuģu apgādes pakalpojumiem ietekme uz tautsaimniecību.
 2. Valsts pasūtījuma iespējamība tālvadības gaisa kuģu (TVGK) ražošanā;
 3. Valsts garantēti kredīti licencētās aviācijas profesijās, PVN likmes samazināšana aviācijas izglītībai.
 4. Iespējamais un nepieciešamais valsts pasūtījums un apjoms aviācijas izglītības jomā.
 5. Aviācijas loģistikas iespējas un izaicinājumi lidostā “Rīga”.
 6. Reģionālo lidlauku attīstības un to ietekmes uz valsts tautsaimniecību novērtējums.
 7. Aviācijas muzeja izveides pamatojums un koncepts.
bottom of page