LATVIJAS AVIĀCIJAS DOMNĪCA

Aviācijas nozare Latvijā ietver dažādas kompetences un darbības virzienus. 2019.gada 29.janvāra Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību sadaļas “Gudra transporta politika” 92.punktā ir noteikts: “Turpinot attīstīt Rīgu kā nozīmīgu Ziemeļeiropas aviācijas mezglu, veicināsim Air Baltic biznesa plāna Destination 2025 sekmīgu īstenošanu un turpmāku lidostas infrastruktūras attīstību, kā arī celsim aviācijas nozarē strādājošo konkurētspēju”.

Latvijas aviācijas stratēģija

Lai veicinātu valsts pārvaldes un aviācijas nozares ekspertu sadarbību, Starptautiskā Rīgas Aviācijas Foruma (#RAF2018) ietvaros 2018.gada 10.maijā tika parakstīts Asociācijas un Satiksmes ministrijas sadarbības memorands, kas paredz veidot ciešāku nozares un ministrijas sadarbību aviācijas attīstībai Latvijā. Tā rezultātā ir izstrādāti Aviācijas Domnīcas priekšlikumi nozares ilgtspējīgai plānošanāi.

PASAŽIERU PĀRVADĀJUMI UN TŪRISMS

RĪCĪBAS PRIORITĀTES

 

1. Lidojumu galamērķu attīstība no Latvijas valsts nozīmes civilās aviācijas lidlaukiem.

2. Aviācijas infrastruktūras uzturēšana un attīstība pasažieru apkalpošanas kvalitātes paaugstināšanai.

3. Latvijas aviācijas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana

LATVIJAS AVIĀCIJAS VĒRTĪBU ĶĒDE

Zemāk pieejams Aviācijas Domnīcas viedokļu apkopojums, kas ir izmantots par pamatu Latvijas Aviācijas Stratēģijas prioritāšu un rīcības virzienu izstrādē.

Stratēģijas priekšlikumi pieejami šeit.

MISIJA

VEICINĀT LATVIJAS IEDZĪVOTĀJU UN UZŅĒMĒJU MOBILITĀTI

VĪZIJA

LATVIJĀ IR KONKURĒTSPĒJĪGA VIDE AVIĀCIJAS UZŅĒMĒJDARBĪBAI, NODARBINĀTĪBAI UN ZINĀTNEI

MĒRĶIS

ILGTSPĒJĪGA AVIĀCIJAS NOZARES ATTĪSTĪBA, PALIELINOT TĀS ĪPATSVARU LATVIJAS IEKŠZEMES KOPPRODUKTĀ