top of page

INTERNETA VEIKALA WWW.LAA.AERO LIETOŠANAS NOTEIKUMI - LĪGUMS

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

PIEGĀDE

Mēs darīsim visu, lai piedāvātu labāko pirkuma piegādes datumu. Tomēr, ja pirkuma piegāde tehnisku iemeslu dēļ kavēsies, mēs Jūs informēsim, e-pastā nosūtot paziņojumu.

Pasūtījumu noformējam darba dienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00. Ja pasūtījums veikts citā laikā, to noformē nākamajā darba dienā. Ja mums pēc pasūtījuma saņemšanas radīsies papildu jautājumi, mēs ar Jums sazināsimies, lai precizētu informāciju. Jums tikai jāveic pirkums. Par tālāko pirkuma apstrādes procesu parūpēsimies mēs!

LATVIJAS PASTS

Pirkums uz Jūsu norādīto adresi Latvijas teritorijā tiek piegādāts ar VAS „Latvijas Pasts” starpniecību.

Cena par piegādi: tiks norādīta pasūtījuma noformēšanas laikā.

Piegādes laiks: 4 līdz 8 darba dienas, bet var mainīties atkarībā no pasta pakalpojumu sniedzēja spējas piegādāt sūtījumu.

PRECES ATGRIEŠANA

ATTEIKUMA TIESĪBAS

Saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no distances līguma 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt Uzņēmumam e-veikalā iegādāto preci.

Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad Pircējs ir saņēmis preci vai preces (preču) daļu (gadījumos, kas pasūtījums tika izpildīts daļēji).

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ (piem.: higiēnas priekšmeti u.c.), vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;

Pircējs ir atvēris jebkādu datu nesēja iepakojumu.

Atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.panta sestā daļai patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Uzņēmums patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

Lai izmantotu atteikuma tiesības, Jums ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, pa pastu nosūtītu vēstuli vai e-pastu) ir jāinformē biedrība “Latvijas Aviācijas Asociācija, juridiskā adrese: Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053 telefona nr.: 26176555, e-pasta adrese: info@laa.aero  par lēmumu atteikties no šī līguma.

Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikumu tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

ATTTEIKUMA RADĪTĀS SEKAS

Ja Jūs atteiksieties no šā līguma, mēs Jums atmaksāsim visus no Jums saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka Jūs esat izvēlējies piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids), bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par Jūsu lēmumu atteikties no šī līguma. Atmaksāšana tiks veikta, veicot pārskaitījumu uz Jūsu norādīto bankas kontu Eiropas Savienībā reģistrētā bankā. Saistībā ar šādu atmaksāšanu no Jums netiks iekasēta nekāda maksa. Mēs varam aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, kad mēs būsim saņēmuši preces atpakaļ.

Jums preces jānosūta atpakaļ uz šo adresi: Lidosta “Rīga”, Ziemeļu iela 12, Mārupes novads, LV-1053. Veicot sūtījumu jānorāda saņēmējs (Biedrība “Latvijas Aviācijas Asociācija”) un Pircēja rekvizīti, kas veica pirkumu. 

Jūs esat atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču veidu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos. Piemēram, prece (preces) ir fiziski vai vizuāli bojāta, izlietota un/vai nolietota (preces vai tās komponente, sastāvdaļa) vairāk nekā par 5% (pieciem procentiem).

Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā (tajā skaitā iepakojuma pilnīgu un nevainojamu saglabāšanu).

PATĒRĒTĀJS NEVAR IZMANTOT ATTEIKUMA TIESĪBAS:

20.05.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, tajā skaitā, ja:

Preces cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikumu tiesību termiņā;

Preces tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir nepārprotami personalizētas;

Prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;

Patērētājs ir atvēris iepakojumu precei un/vai ir bojāta drošības plomba;

Prece tās īpašību dēļ pēc piegādes neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;

Patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu;

Prece ir mehāniski un/vai vizuāli bojāta, ir samazinājusies preces vērtība;

Līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu;

Ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai.

 

PIRKUMA LĪGUMS

Šis līgums tiek slēgts starp Biedrību “Latvijas Aviācijas Asociācija”, reģistrācijas Nr.40008248238, juridiskā adrese: Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053, telefona Nr.: 26176555, e-pasta adrese: info@laa.aero (turpmāk Uzņēmums),

un fizisku vai juridisku personu (turpmāk – Pircējs), kas veic preču pirkumu Uzņēmuma interneta veikalā www.laa.aero (turpmāk – e-veikals).

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

Distances līgums ir vienošanās starp Pircēju un Uzņēmumu, pamatojoties uz Uzņēmuma piedāvājumu ar Interneta starpniecību. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem, kas veikti Uzņēmuma e-veikalā.

2. DISTANCES LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS

Distances līgums stājas spēkā, tiklīdz Pircējs veicis pasūtījumu ar Interneta palīdzību un saņēmis no Uzņēmuma apstiprinājumu, ko automātiski pēc pasūtījuma pabeigšanas ģenerē Uzņēmums ar elektroniskā pasta starpniecību. Pasūtījumu un pasūtījumu apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad tiem var piekļūt puses, kurām tie adresēti.

3. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI PAR PRECES PASŪTĪŠANU

Iepirkties Uzņēmuma e-veikalā Pircējs var arī bez iepriekšējas reģistrēšanās, kas neietekmē Līguma izpildes noteikumus.

Lai veiktu pasūtījumu e-veikalā:

1. pie interesējošās preces Pircējam jānospiež pogu "Pievienot grozam". Nospiežot šo pogu Pircējs apstiprina, ka ir iepazinies ar šiem noteikumiem un tiem piekrīt.

2. lai veiktu pasūtījumu, nepieciešams aizpildīt informāciju par Pircēju. Lai pabeigtu pasūtījuma apstrādi, Pircējam jāpiekrīt lapā minētajiem noteikumiem.

Tāpat, Pasūtījumus iespējams veikt:

jebkurā diennakts laikā, reģistrējot pasūtījumu interneta veikalā;

nosūtot e-pastu uz info@laa.aero

Pasūtījums tiek apstrādāts darba dienās no 10:00 līdz 16:00. Ja pasūtījumu veikts citā laikā, to apstrādās nākamajā darba dienā.

Pēc pasūtījuma saņemšanas nepieciešamības gadījumā Uzņēmums sazināsies ar Pircēju, lai iespējams precizētu informāciju un/vai apstiprinātu pasūtījumu.

4. PASŪTĪJUMA APMAKSAS NOTEIKUMI

Par pirkumu e-veikalā Pircējs var norēķināties veicot pārskaitījumu;

Kad aizpildīta informācija pasūtījuma formā, uz Pircēja norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts rēķins, kas jāapmaksā pirms preces saņemšanas. Rēķinā būs norādīti visi dati, kas nepieciešami apmaksai internetbankā vai bankas filiālē. Pirkums tiks uzskatīts par apmaksātu un preču piegāde tiks veikta pēc naudas saņemšanas Uzņēmuma norēķinu kontā.

5. PIEGĀDES NOTEIKUMI

Preces iespējams saņemt:

Ar AS “Latvijas pasts” reģ.nr. 40003052790 starpniecību, atbilstoši AS “Latvijas pasts” noteiktiem piegādes termiņiem un e-veikalā noteiktiem piegādes pakalpojuma izcenojumiem,

Preču piegādes maksa nav iekļauta norādītajā preces cenā, ja tas nav atsevišķi norādīts noformējot pirkumu!

Uzņēmums patur tiesības nepiegādāt/nodot preci, ja Pircējs nav veicis preces apmaksu.

Preču cenas ir norādītas ar Pievienotās vērtības nodokli (PVN).

Piegādes maksa var mainīties, par ko pircējs tiek informēts sūtījuma noformēšanas laikā atkarībā no piegādes reģiona un preces svara/izmēra/iepakojuma.

Uzņēmums nav atbildīgs par preču subjektīvām īpašībām, piem. grāmatu, datu nesēju, audioierakstu vai saturu!

6. GARANTIJA

Uzņēmuma e-veikalā piedāvātajām precēm garantija tiek nodrošināta saskaņā ar preces ražotāja noteiktajiem garantijas apkalpošanas nosacījumiem, bet ne mazāk kā 2 gadi.

Ja garantijas laikā ir radušās pretenzijas par iegādātās preces kvalitāti, ar preci un apmaksu apliecinošiem dokumentiem Pircējs var vērsties Uzņēmumā. Ja tiek konstatēts ražošanas brāķis, Uzņēmums apņemas apmainīt preci pret atbilstošu preci. Ja tiek konstatēts defekts, ko precei lietošanas laikā radījis pats Pircējs, prece netiek mainīta.

Garantijas saistības tiek anulētas gadījumos, ja:

Prece, kas paredzēta lietošanai personiskām (sadzīves) vajadzībām, tikusi izmantota citām vajadzībām;

prece tikusi lietota, neievērojot lietošanas instrukcijā norādītos brīdinājumus;

konstatēts, ka precei veikts nekvalificēts remonts;

veiktas izmaiņas preces konstrukcijā;

preces sērijas numurs nav salasāms, ir izmainīts vai dzēsts.

Garantija tiek anulēta, ja tiek konstatēti bojājumi, kas radīti:

Svešķermeņiem, kukaiņiem, šķidrumiem vai citām vielām nokļūstot preces iekšienē;

dabas stihiju, ugunsgrēku, kā arī nelaimes gadījumu rezultātā;

Pircēja pretenzijas par iegādātās preces kvalitāti tiks risinātas saskaņā ar 2006.gada 1.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.631 „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” prasībām.

7. DISTANCES LĪGUMA IZPILDES LAIKS

Uzņēmums apņemas izpildīt distances līguma noteikumus Latvijas Republikas teritorijā ne vēlāk kā 30 dienas pēc pasūtījuma saņemšanas no Pircēja vai atbilstoši e-veikala noteiktiem termiņiem ārpus Latvijas Republikas teritorijas.

Ja Uzņēmums nevar izpildīt līgumu Pircēja pasūtītās preces trūkuma dēļ, Uzņēmums informē par to Pircēju. Tādā gadījumā Uzņēmums var piedāvāt Pircējam ekvivalentu preci vai atgriezt samaksāto naudu.

8. ATTEIKUMA TIESĪBAS

Saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no distances līguma 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt Uzņēmumam e-veikalā iegādāto preci.

Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad Pircējs ir saņēmis preci vai preces (preču) daļu (gadījumos, kas pasūtījums tika izpildīts daļēji).

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

Pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ (piem.: higiēnas priekšmeti u.c.), vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;

Pircējs ir atvēris jebkādu datu nesēja iepakojumu.

Atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.panta sestā daļai patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Uzņēmums patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

9. KONFIDENCIALITĀTE

Uzņēmums apņemas neizpaust un nenodot informāciju par Pircēju trešajām pusēm bez Pircēja rakstiskas piekrišanas, izņemot gadījumus, kad tiek pārkāpti Latvijas Republikas normatīvie akti vai šis līgums.

Pabeidzot darījumu Uzņēmums neuzglabā Pircēja datus un kontaktrekvizītus, izņemot Pircēja e-pasta adrese.

11. CITI NOTEIKUMI

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Uzņēmums varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

Pārdevējs patur tiesības informēt Pircēju par jaunām precēm, atlaidēm, pakalpojumiem.

Elektroniski noslēgtos līgumu nosacījumus reģistrētiem Pircējiem vēlāk ir iespējams apskatīties mājas lapā, un Uzņēmums uzglabās tiem datus.

Preču apraksti tiek veidoti pēc ražotāju sniegtās informācijas par produktu, aprakstiem un attēliem ir informatīvs raksturs, iespējamas operatīvas izmaiņas. Saskaņā ar ražotāju noteiktām izmaiņām preču komplektācija vai parametri var tikt koriģēti.

Papildus precīzu informāciju par to, vai interesējošā prece ir atlikumos noliktavā, Pircējs var noskaidrot darba dienās no plkst. 10:00 līdz 16:00, zvanot uz norādīto kontakttālruni. Ja Pircēja izvēlētā prece nebūs vairs atlikumos, Uzņēmums piedāvās to aizvietot ar līdzvērtīgu preci vai saņemt pēc nākamās preču piegādes, vai atgriezt Pircēja samaksāto naudu.

12. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ

Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pircējs veicis Preču pasūtījumu un ir spēkā līdz brīdim kamēr līgumslēdzējpuses pilnībā izpildījušas savas saistības viena pret otru. 

 

 

13. UZŅĒMUMA REKVIZĪTI

Nosaukums: Biedrība “Latvijas Aviācijas Asociācija”

Reģistrācijas numurs: 40008248238

PVN reģistrācijas numurs: LV40008248238

Juridiskā adrese: Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053

Telefona Nr.: 26176555, e-pasta adrese: info@laa.aero

bottom of page